Tematy

A A A

Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego

2014-02-03 - 2014-02-24
INFORMACJA
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
o opracowaniu projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Prezydent Miasta Nowego Sącza, podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu wyłożenia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza oraz gmin, które podpisały porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza zostanie wyłożony w następujących lokalizacjach:
  1. Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Komunikacji i Transportu, adres: ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz;
  2. Urząd Gminy Kamionka Wielka, adres: 33-334 Kamionka Wielka 5;
  3. Urząd Gminy Nawojowa, adres: 33-335 Nawojowa 313;
  4. Urząd Miejski w Starym Sączu, adres: 33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25;
  5. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza: www.bip.nowysacz.pl;
  6. Strona internetowa Miasta Nowego Sącza: www.nowysacz.pl.

Opinie do projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, mogą być składane w formie pisemnej (na formularzu dostępnym na stronach internetowych Miasta oraz w siedzibie Wydziału Komunikacji i Transportu) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza - Wydział Komunikacji i Transportu, adres ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz (parter, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:45-15:15) lub kierowane drogą pocztową (liczy się data wpływu), na wskazany powyżej adres, drogą elektroniczną na adres: wktzts@nowysacz.pl wpisując w tytule wiadomości "Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego".

Opinie do projektu można składać w terminie: od dnia 3 lutego 2014 r. do dnia 24 lutego 2014 r.

Pliki do pobrania: