O nas

A A A
o-nas
Portal konsultacji społecznych zainicjowany i uruchomiony przez Urząd Miasta Nowego Sącza, jest narzędziem umożliwiającym mieszkańcom miasta oraz innym internautom z naszym miastem związanym, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji istotnych dla nowosądeckiej społeczności. To otwarcie się samorządu na głos mieszkańców, co przełożyć się ma na zwiększenie się partycypacji społecznej w tworzeniu prawa lokalnego oraz planowaniu kierunków rozwoju naszego miasta.

Informowanie, konsultowanie i aktywne uczestnictwo to działania mające zapewnić sukces w tworzeniu mocnej podstawy kontaktów na linii samorząd-mieszkańcy. Przejrzystość działań samorządu i aktywna postawa obywatelska Nowosądeczan są i będą siłą naszego miasta na drodze do jego rozwoju. Głos mieszkańców jest słuchany, a ich opinie będą brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji w sprawach objętych konsultacjami.